Community
  • Community
  • Today's Conversation

Today's Conversation

검색영역

총게시물 : 51건, 페이지 : 1/6

번호, 구분, 주제, 날짜의 오늘의회화 게시판 목록표입니다.
번호 구분 주제 날짜
51 베트남어 Dạo này mình béo ra (요즘 나 살쪘어.) 2020-11-27
50 베트남어 Nhà cậu ai cao nhất? (가족 중에 누가 키가 제일 커요?) 2020-11-20
49 베트남어 Ai đây? (누구예요?) 2020-11-13
48 베트남어 Đã rửa tay chưa? (손 씻었어?) 2020-11-06
47 베트남어 Chân cậu nhỏ thế (발이 작네요.) 2020-10-30
46 베트남어 Trông cậu không khỏe lắm (건강이 안 좋아 보이네요.) 2020-10-23
45 베트남어 Dạo này nhìn không rõ lắm (요즘 눈이 잘 안 보인다.) 2020-10-16
44 베트남어 Đôi hoa tai này đẹp không? (이 귀걸이 예뻐?) 2020-10-09
43 베트남어 Kiểu tóc này thế nào? (이 머리 스타일 어때?) 2020-09-25
42 베트남어 Anh bị dị ứng à? (알레르기 있어요?) 2020-09-18